Objectius

Entre els objectius de l’Associació s’inclouen:

  1. Apropar la ciència i la tecnologia a la tots els sectors de la població a través del foment i l’organització d’activitats de divulgació científica.
  2. Difondre de manera objectiva les notícies, publicacions i dades d’interès en general relacionats amb qualsevol disciplina científica en el territori del Camp de Tarragona.
  3. Participar i impulsar esdeveniments i activitats relacionades amb la comunicació social de la ciència i la tecnologia.
  4. Estimular i fomentar tant la participació com la formació en esdeveniments i activitats de divulgació científica entre els socis i les persones interessades.
  5. Promoure la inclusivitat de tots els sectors de la població en qualsevol de les activitats relacionades amb l’Associació.
  6. Promoure la paritat de sexe en qualsevol de les activitats relacionades amb l’Associació.
  7. Incentivar la relació i servir com a punt de contacte entre professionals de la comunicació i de la ciència.
  8. Estimular i fomentar la relació amb persones i entitats que ofereixin serveis d’interès per als nostres socis.

cropped-divulga-tgn-marco-ampliado

Crea tu página web en WordPress.com
Empieza ahora
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close